Případová studie – PERI

5 května, 2023

8 min

Firma PERI, založená v roce 1969 v Německu, je jedním z největších výrobců bednění a lešení na světě. Kromě mateřského závodu a centrály ve Weissenhornu v blízkosti města Ulm má společnost 70 dceřiných společností a 160 logistických center. Společnost zaměstnává 9500 zaměstnanců a roční obrat skupiny PERI činí cca 1,56 miliardy EUR. Název společnosti je odvozený z řecké předpony „peri“ („kolem - dokola“). Bednění obklopuje beton - lešení je okolo budovy. Firma bednění a lešení nejen prodává a pronajímá, ale i vyrábí.

Má své know-how, velký počet inženýrů a nyní i několik poboček po světě, které její produkty vyrábí a dále distribuují. Dá se říci, že ať přijedete kamkoli na stavbu, setkáte se se systémy firmy PERI. V České republice byla dceřiná společnost PERI, spol. s r.o. založena v roce 1992. Jejím rozvojem a zavedením na český trh byl pověřen první zaměstnanec v České republice Ing. Libor Čermák. PERI, spol. s r.o. má 210 zaměstnanců, čtyři technické kanceláře a dva nájemní sklady v Jesenici u Prahy a Prostějově. Roční obrat se pohybuje něco přes jednu miliardu českých korun.

„Hledali jsme řešení na zajištění zabezpečení našeho areálu. Měli jsme zde klasickou fyzickou ostrahu, ale nebyli jsme úplně spokojeni se službami a hlavně s cenou. Společnost, se kterou jsme spolupracovali, chtěla neustále navyšovat hodinovou sazbu. Proto jsme se rozhodli poptat jiné dodavatele. Oslovili jsme i společnost M2C a pan Pulkert z obchodního oddělení nám tehdy položil otázku: „Proč tady chcete mít fyzickou ostrahu, pojďte zkusit něco jiného, nové technologie“. Začali jsme o  tom přemýšlet, šli jsme víc do detailu a  dospěli jsme k  závěru, že pokud areál vybavíme kamerovým systémem, tak prvotní náklady budou sice vyšší, ale návratnost by měla být poměrně rychlá. Proto jsme se rozhodli do spolupráce jít a začali využívat službu dálkového dohledu M2C Space“ říká Ing. Lubor Bačík, vedoucí logistiky společnosti PERI, spol. s r.o..

Řešení

„Po seznámení se s objektem PERI a jeho fungováním jsme klientovi navrhli, že mu zcela eliminujeme fyzickou ostrahu v době uzavření areálu, kterou měl dosud zajištěnou prostřednictvím fyzické ostrahy. Pro časový úsek, kdy na jeho objektu není přítomen žádný zaměstnanec, jsme instalovali v jeho prostorách kamerový systém s analýzou obrazu (celkem 47 kamer) monitorující 90 % plochy, kterou chtěl klient střežit. Ve chvíli, kdy do objektu někdo vstoupí, tak systém automaticky analyzuje obraz a klienta i nás, protože je celý objekt napojen na vzdálený dohled M2C Space, upozorní, že se v hlídaném prostoru někdo pohybuje. Pro tyto účely používáme moderní systém AVIGILON, který dokáže rozeznat, jestli se v prostoru pohybují osoby, zvířata, nebo je pohyb vyvolán například působením větru.“ říká David Pulkert, Business Director CZ ze společnosti M2C.

Celkový objem spolupráce spočívá v instalaci výše uvedeného kamerového systému a ve službě vzdáleného dohledu M2C Space. Ta je rozdělena na offline dohled (ten klient využívá především v době, kdy v areálu nikdo není) a online dohled, kdy se hlídají určitá vymezená časová pásma, ráno a odpoledne, kdy přichází nejvíce zaměstnanců do práce a kdy naopak objekt opouštějí. V době příchodu zaměstnanců systém kontroluje, že tam vchází opravdu pouze lidé, kteří se prokázali čipovou kartou. Současně kontroluje, aby se do budovy spolu s ostatními zaměstnanci nedostal nikdo, kdo se neprokáže čipovou kartou.

Systém též reaguje na nestandardní pohyby osob, když se někdo náhle vrací, mění směr, motá se apod. To samé platí i při odchodu zaměstnanců, tzn. kontroluje, že v budově nikdo nezůstal, že nikdo někde neleží a že není žádný podezřelý pohyb v prostorách, kde už by neměl nikdo být. Pokud takový pohyb systém zaregistruje, automaticky se tato skutečnost hlásí klientovi, který má na objektu kontaktní osobu.

Na přítomnost osob v bezpečnostním systému je upozorněn. Prostory jsou monitorovány ještě půl hodiny po ukončení provozu v budově, tj. v době, kdy pracovníci odchází. Pokud např. někdo zůstane v administrativní budově, systém registruje, že je v uzavřeném prostoru a zapíná analýzu obrazu na logistické centrum.

Zaměstnanec v administrativě může nerušeně pracovat, ale operátor o něm ví. V okamžiku opouštění budovy systém pohyb zaměstnance nahlásí, resp. avizuje, že se někdo v rámci areálu pohybuje. Operátor dohledového centra pak oprávněnost pohybu zkontroluje a následně mu vzdáleně otevírá bránu k opuštění objektu nebo si zaměstnanec na základě oprávnění prostřednictvím čipu otevírá sám.

Celý systém zabezpečení by se měl rozšířit o automatické odbavení řidičů prostřednictvím e-Recepční. V místě příjezdu do objektu bude připravená Unimo buňka (kontejner), ve které budou instalovány tři e-Recepční. Zde se řidiči zaregistrují a vyčkají v autě na další pokyny. Nebude tedy nutné se osobně registrovat v kanceláři logistiky. Společnost PERI chce maximálně automatizovat procesy ve svých areálech, a proto plánuje službu e-Recepční rozšířit o systém automatizované vrátnice, jejíž součástí by měla být i nová informační tabule a automatické čtení RZ. Celý průběh nakládky pak proběhne zhruba následovně. RZ vozidla je při příjezdu do areálu automaticky načtena do systému.

Pokud zákazník nahlásil RZ předem, již se nemusí nikde hlásit a vyčkává na další pokyn. Pokud RZ nenahlásil je nutné, aby se zaregistroval v terminálu e-Recepční. Poté se další informace (např. místo nakládky) objeví na elektronické informační tabuli. Na to by ve firmě PERI chtěli navázat monitoringem nakládek a vykládek.

„Není totiž úplně jednoduché kontrolovat zboží, které se z objektu odváží a které se ze staveb vrací zpět. V současné době to fotíme, ukládáme na server a pak složitě dohledáváme. Proto bych byl velice rád, kdybychom si tuto práci zjednodušili, a to právě na základě traffic management systému, kdy k Vám přijede řidič a přihlásí se, že už je v areálu. Ve chvíli, kdy ho pustíte na příslušné místo na rampu, začne snímkování nebo záznam, který se spáruje s příslušnou zakázkou a pak je v případě reklamací docela jednoduché najít, jestli se zboží opravdu naložilo, přivezlo apod,“ říká Lubor Bačík.

Hodnocení

„Se společností M2C spolupracujeme už téměř 11 měsíců a jsme spokojeni. Finanční prostředky, které jsme na začátku plánovali ušetřit, opravdu spoříme,“ konstatuje Lubor Bačík. „Už se nám zaplatila část prvotní investice a uvidíme, jak to půjde dál“. Jak dodává David Pulkert ze společnosti M2C, jedná se o kompletní projekt od A do Z. Jsou v něm vstupní systémy tzn. přístupové systémy ACS, docházka, kamerový systém, veškeré ovládání bran a všechny senzory. V objektu jsou nastaveny intercomy a všechna softwarová řešení tj. co má v objektu kamera snímat, co tam má „vidět“, kam má „vidět“, jaký pohyb má zaznamenávat a které změny jsou pro nás důležité. V budoucnu už bude klient investovat pouze do obnovy tohoto systému.

„Počítali jsme, že by se nám měla celá investice vrátit za 4,5 roku, což odpovídá našim představám, protože zhruba za rok jsme již uspořili asi 20 % nákladů. Služba vzdáleného dohledu M2C Space nám navíc umožňuje přesunout lidi z určitých pozic na jiné a věřím, že do budoucna bychom mohli ušetřit ještě více, zejména u kontrolních pozic jako např. na vrátnici, kde dnes máme dva lidi a pomoci tak v logistice někde jinde. Velkou výhodu spatřuji v tom, že jsme v areálu nainstalovali systém s funkcí rozpoznání pohybu osob – AVIGILON. Měl jsem totiž obavy, že ve chvíli, kdy máme areál, který budeme strážit vzdáleně a bude zde nainstalován nějaký systém, který nám při narušení nějakého paprsku okamžitě nahlásí poplach, tak bude vyjíždět do objektu zásahová jednotka a v 90 % přitom půjde o zbytečný poplach. Proto jsem od začátku viděl přidanou hodnotu právě v systému AVIGILON, který nám M2C doporučil a který automaticky rozpozná, jestli v areálu někdo je či není a kontrolu lze provádět vzdáleně. Navíc jste schopni si z obrazu vytáhnout i větší detail. Z mého pohledu jsme tedy udělali moc dobře,“ říká Lubor Bačík.

Spolupráce s M2C přináší podle Davida Pulkerta klientovi ještě další možnosti úspor. Jedná se zejména o plně automatizovanou vrátnici v podobě e-Recepční, která v rámci systému dokáže přinášet další úspory. Například na personálních vrátnicích nebo v podobě elektronických obchůzek v rámci areálu. Princip fungování elektronické obchůzky spočívá v tom, že jsou v určitých místech objektu nastavené kamery a operátor centra vzdáleného dohledu monitoruje záběry a kontroluje, zda je ve snímaném prostoru vše v pořádku. Klient nepotřebuje mít na objektu člověka, který ho v pravidelných intervalech prochází. Službu elektronické obchůzky lze využít v rámci průmyslových a logistických areálů, retailu, v obchodních centrech tj. v podstatě kdekoliv.

„Pokud chceme sledovat objekt, který je prázdný a vyklizený, tak tam zavedeme tuto službu a prostor je ideálně zajištěný. Může to být spojené s elektronickým zabezpečením, mohou tam být pohybová čidla, infrabariéry, zábrany, elektronické brány atd. V objektu lze mít elektronickou obchůzku a současně hlídat technologie. Můžeme např. nainstalovat IoT čidla do systému a řízení objektu a někam umístit zátopová čidla, která, pokud se spustí, můžeme prostřednictvím operátora vzdáleného dohledu zkontrolovat. Ověříme tak, zda je zatopení pravda či nikoliv nebo zda se jedná o poruchu. Eliminujeme tím náklady na výjezd zásahové jednotky, která by musela situaci na místě řešit. Pokud se jedná o plně autonomní objekt, který je vzdáleně řízen, tak se lze podívat, zda je tam opravdu prasklá hadička nebo prasklé potrubí a pokud ano, operátor na počítači může knoflíkem uzavřít okamžitě kohout pro přívod vody a zabránit tak velkým ztrátám pro klienta,“ dodává David Pulkert z M2C.

Související služby

Automatická vrátnice

Automatická vrátnice

Ušetřte na nákladech a zajistěte vyšší efektivitu s automatizovanou kontrolou vstupu a vjezdu na staveniště.

Zabezpečení zboží

Zabezpečení zboží

Zabezpečte své zboží a ochraňte se před interní i externí kriminalitou pomocí inteligentního kamerového systému s analýzou v reálném čase a napojením na pokladní systémy.

Zabezpečení areálů a budov

Zabezpečení areálů a budov

Zajistěte spolehlivou ochranu majetku vaší firmy s pomocí inteligentního vzdáleného zabezpečení perimetru s nepřetržitým dohledem nad celým objektem včetně pláště budovy.

Domluvte si
nezávaznou konzultaci

Vyplňte vaše jméno.
Pouze písmena A-Z.
Minimálně 2 znaky.
Vyplňte váš e-mail.
E-mail je ve špatném tvaru.
Vyplňte telefonní číslo.
Nepovolené znaky.
Pouze 9 místné číslo.
Zpráva musí obsahovat alespoň 10 znaků
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Formulář byl úspěšně odeslán.

Magazín

e-Reception – inovativní řešení pro automatizaci vstupů

e-Reception – inovativní řešení pro automatizaci vstupů

e-Reception je unikátní technologické zařízení, které výrazně zefektivní obslužnost budov.

Případová studie – Skupina AutoPalace

Případová studie – Skupina AutoPalace

Auto Palace dlouhodobě poptával dodavatele vhodného technologického řešení za účelem sběru dat o pohybu zákazníků na jejich showroomech. Cílem bylo zjistit a průběžně analyzovat model chování návštěvníků Showroomu v Praze Vysočanech.

INNOVIS představil své technologie v oblasti prevence kriminality

INNOVIS představil své technologie v oblasti prevence kriminality

V moderních prostorách Magenta Experience Center se uskutečnil Kulatý stůl s názvem Využití umělé inteligence v oblasti prevence kriminality.